Obrót towarów poza granicami Unii Europejskiej

Obecnie wielu przedsiębiorców zauważa liczne atuty współpracy z klientami i partnerami zagranicznymi.

Dzięki otwarciu granic oraz uproszeniu procedur, wiele firm działa w obrębie całej Unii Europejskiej bez konieczności martwienia się o różne skomplikowane kwestie formalne. Wiele firm prowadzi jednak interesy z partnerami spoza UE. Ostatnimi czasy grono takich przedsiębiorców znacznie się powiększyło ze względu na wystąpienie Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. W związku z tym obowiązują takie same procedury jak w przypadku innych państw, które nie są członkami UE.

Obrót towarów poza granicami Unii Europejskiej

Co warto wiedzieć o pozawspólnotowym obrocie towarów?

Import oraz eksport towarów poza kraje Unii Europejskiej jest oczywiście jak najbardziej możliwy, jednak w porównaniu z wewnątrzwspólnotowym obrotem, jest on obarczony różnymi kwestiami formalnymi. Niezbędne jest między innymi elektroniczne zgłaszanie towarów w ramach różnych procedur, a także ich kontrolowanie podczas przekraczania granicy państw. Oczywiście istnieje sporo procedur standardowych, a także innych kwestii, takich jak tranzyt, przywóz towarów z zamiarem ich powrotu, itp.

Trzeba pamiętać, że do załatwiania formalności powiązanych z obrotem towarów poza Unią Europejską, konieczne jest posiadanie numeru EORI oraz załatwienie wielu innych istotnych dokumentów. Nie każdy posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę na ten temat. Warto powierzyć takie zadania etatowym fachowcom w firmie lub skorzystać z usług zewnętrznych specjalistów zatrudnionych w agencjach celnych.

Profesjonalne agencje celne oferują wiele porad udzielanych osobiście lub on-line, na przykład na stronach, takich jak. Dodatkowo pracownicy takich firm są w stanie przygotowywać dla klientów różne istotne dokumenty celne, a także mogą reprezentować przedsiębiorców przed organami celnymi i skarbowymi w różnych, nawet bardziej skomplikowanych sprawach.