Kontrakty CFD – ryzyko i założenia

Kontrakty CFD to pochodne instrumenty finansowe, których niewątpliwą zaletą jest możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach. Na czym polega inwestowanie? Jak wygląda ryzyko związane z handlem kontraktami CFD? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Inwestowanie w kontrakty CFD – na czym to polega?

Kontrakty CFD to jak wspomniano we wstępie pochodne instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom zarabiać nie tylko na wzrostach, ale również na spadkach. Inwestycja przyjmuje bowiem w tym przypadku formę pewnego rodzaju zakładu, którego przedmiotem jest cena instrumentu bazowego w przyszłości. Co może pełnić jego rolę? W przypadku kontraktów CFD instrumentem bazowym mogą być nie tylko akcje, ale także surowce, indeksy giełdowe, waluty, czy nawet kryptowaluty. Jak widać możliwości inwestycyjnych jest naprawdę wiele.

Zalety inwestowania w kontrakty CFD

Inwestowanie w kontrakty CFD posiada wiele zalet, co przekłada się na rosnącą popularność tego typu inwestycji. Wymienić wśród nich należy chociażby dostępność, która sprawia, że w kontrakty CFD inwestować może praktycznie każdy. Możliwość ich zakupu warunkuje w tym przypadku posiadanie odpowiedniego rachunku inwestycyjnego, który można otworzyć u brokera. Dostępność to także efekt niskiego progu wejścia w inwestycje, ponieważ handlować kontraktami CFD mogą inwestorzy dysponujący naprawdę niewielkim kapitałem. Nie oznacza to jednak, że zyski również będą niewielkie, ponieważ korzystać w tym przypadku można z dźwigni finansowej. Mechanizm ten pozwala bowiem zawierać transakcje, których wartość zdecydowanie przewyższa wysokość posiadanego kapitału. W efekcie staje się on depozytem zabezpieczającym, który jak wskazuje jego nazwa stanowi zabezpieczenie dla konkretnej transakcji. Istotna w tym przypadku staje się zatem świadomość ryzyka, ponieważ korzystanie z lewarowania umożliwia osiąganie  nie tylko wysokich zysków, ale może skutkować również dużymi i naprawdę błyskawicznymi stratami. W związku z tym korzystając z dźwigni finansowej należy dążyć do ograniczania ryzyka, co zostało szczegółowo opisane w artykule przedstawiającym mechanizm działania kontraktów CFD.

Inwestowanie w kontrakty CFD a ryzyko

W przypadku inwestowania w kontrakty CFD ryzyko jest naprawdę wysokie i nie wynika wyłącznie z możliwości korzystania z mechanizmu lewarowania. Istotna w tym przypadku jest bowiem również znajomość rynku, co pozwoli przewidzieć to, co może wydarzyć się na nim w przyszłości. Skuteczność inwestycji uzależniona jest natomiast od umiejętności ograniczania ryzyka, co wymaga nie tylko ostrożnego korzystania z dźwigni finansowej, ale również systematycznego poszerzania posiadanej wiedzy oraz zdobywania praktycznego doświadczenia. Bardzo ważna jest w tym przypadku także świadomość, że inwestowanie w kontrakty CFD nie jest loterią, w związku z czym każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona odpowiednią analizą.

Podsumowując należy stwierdzić, że dzięki inwestowaniu w kontrakty CFD można osiągnąć naprawdę wysokie zyski. Uzależnione są one jednak od skuteczności w ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego.